Anrikt Yrke

Tapetserare och sadelmakare har en lång och anrik historia och har tillhört samma skrå under lång tid.

Tapetserare har funnits i Sverige sedan slutet av 1500-talet liksom sadelmakaryrket. 

Skråväsendet avskaffades 1846 och näringsfriheten tillkom, det fanns dock bara en handfull tapetserarmästare verksamma i Sverige. Yrkena hade sin blomstrings tid i slutet på 1800-talet. I takt med 1900-talets industrialisering blev yrkena mera anonyma. Värdet på kvalitet och hållbarhet kom i skymmundan för massproduktion och billiga matrial.

Fram till nu under 2000-talet då intresset för att återandvända och ta tillvara gamla möbler och bilar har börjat vakna igen.