Kostnad

Varja möbel/bil är unik. Det finns i princip inga fasta priser för omklädning av möbler/bilar, bara riktlinjer.

För att få fram priset delas det in i arbetskostnad och material kostnad.

Jag gör först en bedömning av möbeln/bilen ang hur mycket som behöver göras/arbetstid. Efter det har jag en kontakt med er som kund ang pris exklusive matrial. Utifrån det fortsätter jag med material kostnads beräkning på objektet.

Sedan planerar jag in arbetet i mitt schema när det kan utföras åt er.